Tjänster / produkter

Produkte und Dienstleistungen

“Svebalt” representerar företagen från de baltiska länderna och hjälper dem att hitta möjligheter i Sverige.

  1. Bemanning. Svebalt representerar ett företag från Litauen som lånar anställda i sådana yrken som snickare, betongarbetare, byggnadsarbetare, träarbetare, jordarbetare, rörmokare, elektriker och hantverkare. Idag vi har mer än 200 byggarbetare i Skandinavien.

Vi tillhandahåller en effektiv lösning för personalens och anställdas behov av små, medelstora och stora företag. Varje dag och hela året. Alla kunder är viktiga för oss. Vår personal löser dina anställdas behov, både på lång sikt och på kort sikt.

  1. Underleverantörsnätverk Pålitliga och flexibla underleverantörer för dina projekt i Skandinavien och Tyskland.

De bästa yrkesverksamma och erfarna. Snabbt och flexibelt. Vi är där du behöver oss. Kunskap om nationalspråket. Vi känner till lagar och lokala bestämmelser. Industri och byggeri är de viktigaste industrier i världen. Utvecklingen fortsätter! Det är därför mycket viktigt att du kan lita på de bästa bygg- och monteringsspecialisten, även i brådskande fall.

Vi erbjuder kvalificerade specialister för byggeri och industriell montering. Våra underleverantörer erbjuder välutbildade och beprövade lag av olika storlekar.

Underleverantör inom området svetsare och låssmed.

Vi erbjuder certifierade MAG- och TIG-svetsspecialister för metall- och stålkonstruktioner.
Våra underleverantörer erbjuder välutbildade och beprövade lag av olika storlekar.

  1. Urval av anställda i de baltiska länderna och Ukraina.

Vi organiserar ett urval anställda i Baltikum och Ukraina. Vi kan hitta både okvalificerad personal och specialister inom sitt område. Ekonomisk lösning. Fördel för ditt företag. Högkvalitativa tjänster.